Mapa


příjezd od Č. Budějovic - Ledenice:
přijedete do Borovan a u vodárny se dáte doprava. Projedete náměstí a kolem kostela pojedete dolů z vršku. Podjedete viadukt a hned za ním (u autobazaru) je odbočka na levo, podél trati. Projedete okolo bunkru a na první (a jediné) odbočce do prava se po 300m dostanete ke střelnici.

příjezd od Č. Budějovic - Strážkovice:
přijedete do Borovan a pojedete podél zámecké zahrady na velkou křižovatku s Nádražní ulicí. Zahnete do leva pojedete dolů z vršku. Podjedete viadukt a hned za ním (u autobazaru) je odbočka na levo, podél trati. Projedete okolo bunkru a na první (a jediné) odbočce do prava se po 300m dostanete ke střelnici.

příjezd od Třeboně:
přijedete do Borovan a na náměstí odbočíte do leva (u autobusáku). Pojedete kolem kostela dolů z vršku. Podjedete viadukt a hned za ním (u autobazaru) je odbočka na levo, podél trati. Projedete okolo bunkru a na první (a jediné) odbočce do prava se po 300m dostanete ke střelnici.

příjezd od Trhových svinů:
přijedete do Borovan přes most přes Stropnici. Před viaduktem odbočíte do prava(u autobazaru) podél trati. Projedete okolo bunkru a na první (a jediné) odbočce do prava se po 300m dostanete ke střelnici.